Revize plynového zařízení

Zavolejte nám: 234 688 383

Revize a tlaková zkouška

Provádíme revize a kontroly plynových zařízení v rozsahu F a G - tj. rozvod plynu a spotřeba plynu spalováním s vyloučením PB a technických plynů. Revize a kontroly provádíme dle vyhl. 85/1978.Jsme revizní technici plynových zařízení s letitou praxí. Poskytujeme provedení revize či kontroly a vyhotovení revizní zprávy. Nabízíme uživatelům bytových jednotek, stavebním bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, firmám zabývající se správou nemovitostí, provozovatelům shromažďovacích objektů aj. v Praze a okolí,

Přehled prováděných úkonů

  • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti zařízení (hlavního uzávěru plynu, regulátorů, plynoměrů, uzávěrů, vedení a spojů)
  • kontrola umístění jednotlivých spotřebičů z hlediska dostatečného prostoru a větrání
  • celková vizuální kontrola umístění a stavu domovního plynovodu
  • kontrola úniku plynu
  • kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého
  • kontrola technické dokumentace zařízení
  • vypracování zprávy o revizi plynového zařízení